Czego się nauczysz?

 

• historii i teorii architektury i urbanistyki

• budownictwa i technologii budowlanych

• przepisów techniczno-budowlanych

• sztuk pięknych

• tworzenia estetycznych i użytkowych projektów

• prawa budowlanego i ekonomii

• organizacji procesu inwestycyjnego

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

• w biurach projektowania architektonicznego i urbanistycznego

• w biurach przygotowujących dokumentację do pozwolenia na budowę

• w instytucjach nadzoru budowlanego

• w przemyśle materiałów budowlanych

• w jednostkach administracji państwowej i samorządowej

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze?

 

✔ język polski

✔ matematykę

✔ historię lub historię sztuki

 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?