Czego się nauczysz?

 

• historii sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu i urbanistyki

• teorii projektowania i rysunku odręcznego

• wizualizacji projektów i symulacji rozwiązań za pomocą

   technik komputerowych

• budownictwa, konstrukcji i sporządzania kosztorysów

• sztuk pięknych

• zasad funkcjonowania środowiska

• projektowania krajobrazu i planowania przestrzennego

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

• w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów krajobrazu

• w jednostkach pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu

• w administracji rządowej i samorządowej

• w szkolnictwie

• w biurach sporządzających kosztorysy i dokumentację projektową

• w biurach zajmujących się tworzeniem wizualizacji i symulacją projektów

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze?

 

✔ język polski

✔ matematykę

 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?