Czego się nauczysz?

 

• matematyki, analizy matematycznej i algebry

• fizyki współczesnej i jej technicznych zastosowań

• elektrotechniki, elektroniki i metrologii

• technik komputerowych

• atomowej i molekularnej budowy materii

• identyfikacji problematyki fizycznej

• zasad działania i użytkowania aparatury wykorzystującej metody fizyki technicznej

 

 

 Gdzie znajdziesz pracę?

 

• w ośrodkach badawczych i przemysłowych

• w firmach posługujących się obrazowaniem i przekazem medialnym

• w gałęziach gospodarki wymagających obsługi specjalistycznej aparatury

• w medycynie w zakresie wymagającym obsługi specjalistycznej aparatury

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?