Czego się nauczysz?

 

• elektrotechniki, elektroniki i miernictwa

• projektowania obiektowego, baz danych i sztucznej inteligencji

• projektowania infrastruktury technicznej

• administrowania systemów i sieci komputerowych

• projektowania rozwiązań informatycznych

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

• w firmach informatycznych

• przy projektach realizowanych dla różnych sektorów gospodarki:

• telekomunikacji

• bankowości

• administracji państwowej i samorządowej

• operatorów internetowych

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?