Czego się nauczysz?

 

• chemii i fizyki

modelowania i symulacji komputerowej

• atomowej i molekularnej budowy materii

• planowania i przeprowadzania eksperymentów

• projektowania i budowania stanowisk badawczych

• identyfikacji problematyki fizycznej w zjawiskach naturalnych

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w gałęziach przemysłu wytwarzających nanomaterialy

w laboratoriach przemysłowych

• w laboratoriach badawczo-rozwojowych

• w laboratoriach diagnostycznych

• w laboratoriach naukowych

 

 

 Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?