Czego się nauczysz?

 

• teorii matematyki

• rachunku różniczkowego i całkowego

• interpretacji zależności funkcyjnych

• wnioskowania statystycznego

• logiki matematycznej

• teorii mnogości i matematyki dyskretnej

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych

w instytucjach naukowych

• na uczelniach technicznych

• w administracji państwowej

• w różnych sektorach gospodarki

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze?

 

✔ matematykę

 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?