Czego się nauczysz?

 

• matematyki, fizyki i chemii

elektrochemii i materiałoznawstwa

• projektowania układów elektrycznych

• kreślenia schematów elektrycznych

• przekształcania energii

• konstrukcji maszyn elektrycznych

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w firmach zajmujących się eksploatacją urządzeń energoelektrycznych

w przedsiębiorstwach projektujących sieci i urządzenia elektryczne

• w firmach zajmujących się eksploatacją maszyn i napędów elektrycznych

 

 

 Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?