Czego się nauczysz?

 

• matematyki, fizyki i chemii

elektrochemii i materiałoznawstwa

• konstruowania części maszyn i urządzeń

• sterowania układami napędowymi

• projektowania układów energetycznych

• kreślenia schematów elektrycznych

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w administracji państwowej i samorządowej

w służbach energetycznych

• jako samodzielni przedsiębiorcy projektujący instalacje cieplne i energetyczne

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?