Czego się nauczysz?

 

• elektrotechniki i elektroniki

analogowych i cyfrowych technik pomiarowych

• zasad działania systemów operacyjnych

• języków C/C++ i java

• budowy aplikacji internetowych

• grafiki komputerowej

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w firmach i zespołach programistycznych

w firmach zajmujących się projektowaniem systemów informatycznych

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?