Czego się nauczysz?

 

• matematyki, fizyki i biofizyki

genetyki i biologii

• chemii nieorganicznej, organicznej, analitycznej

• planowania eksperymentów chemicznych

• przeprowadzania eksperymentów chemicznych

• izolowania produktów biochemicznych z surowców naturalnych

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w laboratoriach badawczych

w przemyśle chemicznym

• w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ biologię

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?