Czego się nauczysz?

 

• elektrotechniki i elektroniki

automatyki i informatyki

• podstaw kinetyki i inżynierii chemicznej

• zasad ochrony środowiska

• określania właściwości surowców

• pozyskiwania surowców

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w przemyśle budowlanym i chemicznym

w instytucjach związanych z inżynierią materiałową

• przy produkcji materiałów budowlanych

• w zakładach przetwórstwa i recyklingu

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ biologię

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?