Czego się nauczysz?

 

• chemii organicznej, nieorganicznej i analitycznej

elektrotechniki i elektroniki

• automatyki i informatyki

• kinetyki i termodynamiki

• bioinżynierii

• obsługi symulatorów projektowania inżynieryjnego

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w biurach inżynierskich

w pracowniach projektowych

• w laboratoriach badawczych

• w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym

• w przemyśle spożywczym i energetycznym

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ biologię

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?