Czego się nauczysz?

 

• elektrotechniki i elektroniki

podstaw kinetyki i termodynamiki

• technik laboratoryjnych

• przyspieszania procesów chemicznych

• wszystkiego o przemyśle chemicznym

• automatyki i informatyki

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w laboratoriach analitycznych

w przemyśle chemicznym

• w laboratoriach kontroli jakości

• w placówkach naukowo-badawczych

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ biologię

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?