Czego się nauczysz?

 

• matematyki i modelowania matematycznego

fizyki i analizy statystycznej

• budowy systemów sterowania

• informatyki i mechaniki

• podstaw robotyki

• wszystkiego na temat robotów

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w zakładach produkcyjnych

w przemyśle zajmującym się budową maszyn

• w placówkach naukowo-badawczych

• w przemyśle metalurgicznym i elektronicznym

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?