Czego się nauczysz?

 

• matematyki, fizyki, chemii

statyki, kinematyki i dynamiki

• sposobów przesyłania energii elektrycznej

• przetwarzania energii w pojazdach

• tworzenia bilansów cieplnych

• termodynamiki i aerodynamiki

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w jednostkach samorządowych

w firmach budowlanych

• w zakładach zarządzających energią

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?