Czego się nauczysz?

 

• matematyki, fizyki, chemii

obliczania i projektowania konstrukcji

• analizy ryzyka

• bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych

• oceniania problemów technicznych

• bezpieczeństwa obiektów budowlanych

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

jako specjalista BHP

w firmach eksploatujących środki transportu

• w zespołach badających przyczyny wypadków

• jako specjalista ds. atetstacji urządzeń technicznych

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

✔ biologię

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?