Czego się nauczysz?

 

• matematyki i statystyki

rachunku prawdopodobieństwa

• chemii nieorganicznej, organicznej i biochemii

• elektroniki i elektrotechniki

• podstaw anatomii, fizjologii i protetyki

• automatyki i robotyki

• metrologii i mechatroniki

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w placówkach medycznych

w zakładach projektowych i technologicznych

• w firmach zaopatrujących placówki medyczne

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

✔ biologię

 

  *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?