Czego się nauczysz?

 

• matematyki i statystyki

mechaniki i wytrzymałości materiałów

• tworzenia dokumentacji technicznej

• zasad rekonstrukcji maszyn

• informatyki stosowanej

• modernizacji rozwiązań technicznych

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w firmach produkcyjnych i usługowych

w jednostkach projektowych i doradczych

• w ośrodkach badawczych i naukowych

• w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?