Czego się nauczysz?

 

• metod, technik i narzędzi projektowania

modelowania 3D

• wykonywania dokumentacji technicznej

• tworzenia i realizowania własnych projektów

• rysunku, malarstwa i rzeźby

• wykonywania graficznych prezentacji produktów

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w biurach i działach projektowych

w przedsiębiorstwach o profilu projektowym

• jako osoba prowadząca własną działalność

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz punkty z egzaminu praktycznego. 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?