Czego się nauczysz?

 

• matematyki i fizyki

automatyki, robotyki i teorii sterowania

• dynamiki maszyn

• projektowania układów mechanicznych

• pisania aplikacji programowych

• projektowania urządzeń

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w jednostkach odbioru technicznego

w firmach konsultingowych

• w centrach naukowo-badawczych

• w ośrodkach akredytacyjnych i atestacyjnych

• w przedsiębiorstwach wytwarzających maszyny

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?