Czego się nauczysz?

 

• matematyki i fizyki

automatyki i teorii sterowania

• inżynierii transportu

• kierowania i zarządzania ruchem

• elektroniki, elektrotechniki i informatyki

• zarządzania procesami transportowymi

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w firmach spedycyjnych i centrach logistycznych

w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych

• w firmach ubezpieczeniowych

• w działach marketingu przedsiębiorstw

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?