Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 20 00, faks 12 628 20 71, e-mail: redakcja@pk.edu.pl