Czego się nauczysz?

 


identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

• porównywać i oceniać różne źródła energii oraz konsekwencje ich stosowania

• projektować instalacje i systemy wykorzystujące OZE oraz przekształcać systemy tradycyjne na proekologiczne

• zastosowań nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych

• rozwiązywać praktyczne problemy związane z planowaniem, projektowaniem, realizacją, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

• w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej współrealizujących program (MPWiK, MPO, MPEC)
• w biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE (jak również innych elementów infrastruktury komunalnej)
• w instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą
• w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania
• w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne)

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ biologię

✔ geografię

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?

 

 


 

           

Czego się nauczysz?

 

• matematyki i fizyki

automatyki, robotyki i teorii sterowania

• dynamiki maszyn

• projektowania układów mechanicznych

• pisania aplikacji programowych

• projektowania urządzeń

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w jednostkach odbioru technicznego

w firmach konsultingowych

• w centrach naukowo-badawczych

• w ośrodkach akredytacyjnych i atestacyjnych

• w przedsiębiorstwach wytwarzających maszyny

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?

 

 


 

           

 

Czego się nauczysz?

 

• matematyki i fizyki

automatyki i teorii sterowania

• inżynierii transportu

• kierowania i zarządzania ruchem

• elektroniki, elektrotechniki i informatyki

• zarządzania procesami transportowymi

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w firmach spedycyjnych i centrach logistycznych

w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych

• w firmach ubezpieczeniowych

• w działach marketingu przedsiębiorstw

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?

 

 


 

           

 

Czego się nauczysz?

 

• metod, technik i narzędzi projektowania

modelowania 3D

• wykonywania dokumentacji technicznej

• tworzenia i realizowania własnych projektów

• rysunku, malarstwa i rzeźby

• wykonywania graficznych prezentacji produktów

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w biurach i działach projektowych

w przedsiębiorstwach o profilu projektowym

• jako osoba prowadząca własną działalność

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ informatykę

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz punkty z egzaminu praktycznego. 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?