Większość z Was, podejmując studia, liczy na to, że lata nauki zaprocentują w przyszłości dobrą pracą i wysokimi zarobkami. Niestety, rzeczywistość jest często inna od naszych wyobrażeń. Co więc zrobić, żeby udało się znaleźć dobrą, satysfakcjonującą pracę? Odpowiedź jest prosta: podjąć studia na Politechnice. Inżynierowie i absolwenci politechnik to najbardziej poszukiwana i najlepiej wynagradzana grupa pracowników. Według badań Biura Karier PK, monitorujących losy naszych absolwentów, osoby, które ukończyły studia na Politechnice Krakowskiej znajdują pracę już w ciągu pierwszego roku po ukończeniu studiów. Także początkowe zarobki absolwentów Politechniki są wyższe niż innych młodych ludzi podejmujących swoją pierwszą pracę. Wiecie już jak pokierować swoją karierą? Zacznijcie od studiów na Politechnice Krakowskiej.