Politechnika Krakowska dba o sprawność fizyczną swoich studentów, prowadząc Centrum Sportu i Rekreacji, które stanowi jednostkę pozawydziałową uczelni. Centrum organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego, zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne, międzynarodowe zawody oraz obozy sportowe dla studentów i pracowników.

Centrum Sportu i Rekreacji tworzą cztery obiekty: Hala sportowo-widowiskowa, Kompleks Sportowy „Czyżyny”, Klub Fitness „Kwadrat” i Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu.