Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów PK jest miejscem, gdzie stykają się różne tradycje i światopoglądy, a wszystko na zasadzie przyjaznego i pełnego tolerancji dialogu. Celem spotkań jest lepsze poznanie różnych kultur i integracja środowiska akademickiego.

MOKS organizuje spotkania i debaty, imprezy integracyjne, konkursy oraz wycieczki. W ramach MOKS-u działa Grupa tańca LATIGA oraz Klub filmowy. MOKS znajduje się na ul. Skarżyńskiego w Krakowie, niedaleko akademików Politechniki Krakowskiej.