Kiedy i gdzie pojawi się plan zajęć?

Plany zajęć są publikowane na stronach wydziałów zazwyczaj pod koniec września. Swój plan zajęć znajdziesz także w Wirtualnym Dziekanacie po zalogowaniu się na swoje konto.

 

Czy obecność na inauguracji jest obowiązkowa?

Nikt nie sprawdza obecności na inauguracji roku akademickiego, ale watro się pojawić - zwłaszcza na inauguracji wydziałowej. W czasie inauguracji wydziałowych przekazywane są ważne informacje dla studentów I roku.

 

Jak zapisać się do Biblioteki PK?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą założyć konto w Bibliotece Politechniki Krakowskiej. W tym celu należy przyjść do Biblioteki znajdującej się na kampusie PK przy ul. Warszawskiej 24 lub do jej oddziału na Wydziale Mechanicznym i okazać dowód osobisty oraz ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 

Zajęcia z jakich języków są prowadzone na PK?

Lektoraty dla studentów prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej. Zajęcia prowadzone są z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

 

Czy mogę zmienić wybrane początkowo zajęcia z danego języka na inne?

Zmiana języka na inny możliwa jest w trzech pierwszych tygodniach zajęć I semestru. Późniejsza zmiana wymaga pisemnej zgody Kierownika SPNJO oraz dziekana wydziału.

 

Czy muszę chodzić na zajęcia z WF-u?

Zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów są obowiązkowe. Z zajęć mogą być zwolnieni studenci, którzy przedstawią długoterminowe zwolnienia lekarskie wystawione przez Komisje Lekarską Akademickiej Służby Zdrowia. Skierowanie na komisje wystawia lekarz prowadzący. Osoby posiadające w/w zwolnienie zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach wychowania zdrowotnego.