Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej działa od początku istnienia Politechniki, tzn. od 1945 roku. Wtedy stanowił Katedrę Elektrotechniki Ogólnej przy Wydziale Komunikacji. Obecną nazwę nosi od 1997 roku. Studia prowadzone na Wydziale są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Dzięki temu nasi absolwenci szybko znajdują pracę zgodną z ich wykształceniem.

 

Kierunki

elektrotechnika

energetyka

informatyka

 

Kontakt

ul. Warszawska 24, 30-155 Kraków

tel. 12 628 28 01

wieik.pk.edu.pl

wydziałowy serwis rekrutacyjny