Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej (SSPK)


Samorząd Studencki pełni funkcję przedstawiciela studentów Politechniki Krakowskiej – stoi na straży ich praw, jest wyrazicielem opinii ogółu studentów i reprezentuje ich przed władzami uczelni. Poza tym Samorząd wspiera władze Politechniki Krakowskiej we wszystkich przedsięwzięciach. Przedstawiciele Samorządu organizują różne wydarzenia charytatywne, kulturalne i naukowe. Do najbardziej znanych wydarzeń należą: Adapciak, Czyżynalia, Mikołajki – studenci dzieciom, Rajd PK.

SSPK >>>

SSPK na Facebooku >>>

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)


Największa polska organizacja studencka. Początki NZS-u sięgają 1980 roku. Powstanie Zrzeszenia związane jest z ówczesną sytuacją polityczną w Polsce. NSZ nieprzerwanie działa od września 1989 roku. Reprezentuje studentów oraz realizuje przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowe. Realizuje takie projekty, jak: Wampiriada, Drogowskazy Kariery, OKFS i Studencki Nobel.

NZS >>>

NZS PK na Facebooku >>>

 

Erasmus Student Network (ESN)


Ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich, które zajmują się wspieraniem międzynarodowych wymian studenckich, szczególnie programu Erasmus+. Organizacja działa zgodnie z mottem „Students helping students”. Zajmuje się wspieraniem integracji studenckich wymian międzynarodowych. ESN to organizacja non-profit prowadzona przez wolontariuszy. Przede wszystkim ESN ma za zadanie działanie w interesie studentów z wymian i reprezentowanie ich wobec odpowiednich instytucji, a także wspieranie integracji studentów.

ESN Polska >>>

ESN PK >>>

 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)


Stowarzyszenie działające od ponad 60 lat w wielu krajach na całym świecie powstało, by umożliwić studentom uczelni technicznych zdobywanie doświadczeń naukowych i zawodowych poza granicami kraju. W Polsce IAESTE działa od 1959 roku. W tym czasie ponad 317 000 studentów miało możliwość uczestniczyć w zagranicznych praktykach. Głównymi celami organizacji są podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w programach IAESTE, integracja społeczności akademickiej i europejskiej oraz rozwijanie współpracy pomiędzy społeczeństwami.

IAESTE Polska >>>

IAESTE PK >>>

IAESTE PK na Facebooku >>>