Czego się nauczysz?

 

• matematyki i fizyki

wykonywania analiz wytrzymałościowych

• budowy pierwiastków i związków chemicznych

• chemii nieorganicznej i organicznej

• dobierania materiałów inżynierskich

• budowy strukturalnej materiałów inżynierskich

 

 

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 

w przedsiębiorstwach budowlanych

w laboratoriach przemysłowych

• w laboratoriach naukowo-badawczych

 

 

Jakie przedmioty musisz zdać na maturze*?

 

✔ matematykę

✔ fizykę i astronomię

✔ fizykę

✔ chemię

✔ informatykę

✔ biologię

 

 *Punkty z matury tylko z jednego z podanych przedmiotów - albo na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 

 

Jak policzyć wskaźnik rekrutacyjny?