Jeden z trzech Wydziałów Politechnicznych, które powstały w 1945 roku. Obecną nazwę nadano w 1987 roku. Absolwent zyskuje kwalifikacje w dziedzinie projektowania i realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Jego wiedza jest oparta o nowoczesną technikę, czerpiącą z metod komputerowych i informatycznych technologii. Siedziba Wydziału znajduje się w budynku głównym kampusu przy ulicy Warszawskiej w Krakowie.

 

Kierunki

budownictwo (w języku polskim)

budownictwo (w języku angielskim)

gospodarka przestrzenna

transport

 

Kontakt

ul. Warszawska 24, 30-155 Kraków

tel. 12 628 20 23

wil.pk.edu.pl

wydziałowy serwis rekrutacyjny