Nazwa Wydział Inżynierii Środowiska funkcjonuje od 1993 roku, jednak początki Wydziału sięgają 1945 roku - funkcjonował wtedy jako Oddział Wodny na Wydziale Inżynierii. Absolwenci tego Wydziału otrzymują wykształcenie, które przygotowuje ich do podjęcia pracy w szeroko rozumianym obszarze środowiska naturalnego i jego ochrony.

 

Kierunki

budownictwo

gospodarka przestrzenna

inżynieria środowiska

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

 

Kontakt

ul. Warszawska 24, 30-155 Kraków

tel. 12 628 28 01

wis.pk.edu.pl

wydziałowy serwis rekrutacyjny