Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej powstał w 1966 roku jako Wydział Chemiczny. Jego obecna nazwa została nadana w 1990 roku i ma podkreślać inżynieryjne wykształcenie absolwentów, którzy przygotowani są do pracy o charakterze naukowo-badawczym oraz inżynierskim w przemyśle chemicznym. Budynek Wydziału zlokalizowany jest na kampusie przy ulicy Warszawskiej 24.

 

Kierunki

biotechnologia

chemia budowlana

inżynieria chemiczna i procesowa

nanotechnologie i nanomateriały

technologia chemiczna

 

Kontakt

ul. Warszawska 24, 30-155 Kraków

tel. 12 628 20 35

chemia.pk.edu.pl

wydziałowy serwis rekrutacyjny