Punkty ECTS są zmorą niemal każdego studenta. Zrozumienie systemu wymagałoby stworzenia osobnego kierunku studiów albo co najmniej organizacji odpowiedniego kursu. Czym tak naprawdę są punkty ECTS i jakie jest ich zastosowanie?

 

Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System) jest to zbiór procedur wprowadzonych przez Komisję Europejską w celu ujednolicenia procesu studiów na europejskich uczelniach. Właśnie dzięki wprowadzeniu systemu ECTS możecie odbywać część studiów na dowolnej europejskiej uczelni, bez problemów zaliczając kolejne etapy kształcenia. System pomaga także w opracowywaniu programów studiów i kontroli jakości nauczania. System ma wspierać rozwój studentów, dlatego ilość punktów przyznanych studentowi zależy od trudności przedmiotu, a co za tym idzie od pracy, jaką student musiał włożyć w przygotowania i naukę.

 

Za rok studiów w trybie stacjonarnym należy uzyskać 60 punktów ECTS, aby zaliczyć rok. Unia Europejska założyła, że w ciągu jednego roku akademickiego student poświęca 1500-1800 godzin na naukę. Dlatego jeden punkt ECTS wymaga 30 godzin pracy. Obejmują nie tylko wszystkie rodzaje zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria, prace terenowe, egzaminy), ale także indywidualną pracę studenta – naukę w domu lub bibliotece. Punkty otrzymuje się dopiero po zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminów, ale ocena jaką, uzyska student na egzaminie, nie ma wpływu na liczbę przyznanych punktów.

 

Podsumujmy:

 

1 rok akademicki (1500-1800 godzin pracy) = 60 punktów ECTS

20-30 godzin pracy = 1 punkt ECTS

 

 

Dzięki tym danym łatwo wyliczyć, ile punktów można zdobyć w czasie poszczególnych etapów kształcenia na wyższych uczelniach:

 

I stopień studiów

3 lata

180 punktów ECTS

II stopień studiów

2 lata

120 punktów ECTS

I stopień studiów

4 lata

240 punktów ECTS

II stopień studiów

1,5/2 lata

90 lub 120 punktów ECTS

Studia jednolite magisterskie

5 lat

300 punktów ECTS

 

 

Źródło: europeana.eu