Drodzy Kandydaci! Obecnie pracujemy nad dostosowaniem dotychczasowych zasad rekrutacji na studia wyższe do nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Serwisu dla Przyszłych Studentów PK oraz Serwisu Rekrutacyjnego, gdzie będą się pojawiać informacje dotyczące zmian w ofercie kształcenia na rok akademicki 2019/2020 oraz zasad rekrutacji.

 

Rekrutacja zimowa (styczeń/luty) na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim odbędzie się według następujących zasad