Interesujesz się nauką i marzysz o tym, by uczestniczyć w zaawansowanych projektach badawczych, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu badawczego? Dzięki studiom na Politechnice masz szansę urzeczywistnić swoje marzenie. Priorytetem dla Politechniki Krakowskiej jest jak najlepsze przygotowanie swoich studentów do wejścia na rynek pracy. Stara się to umożliwić nie tylko poprzez realizowanie programów nauczania odpowiednich do potrzeb rynku, ale także współpracę z innowacyjnymi przedsiębiorstwami oraz budowę nowoczesnych ośrodków badawczych.

Przy Politechnice Krakowskiej działają jednostki, których celem jest umożliwienie współpracy nauki z biznesem i wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw  ̶  Centrum Transferu Technologii (CTT) oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE). W ramach CCT funkcjonuje 46 laboratoriów, m.in. Laboratorium Fotochemii Stosowanej,  Pracownia Mikroskopowa, Laboratorium badań termograficznych i tunel aerodynamiczny do wzorcowania anemometrów. Natomiast MCBE wspiera powstające na terenie Politechniki Krakowskiej, pierwsze w Polsce, laboratorium budownictwa energooszczędnego.

Dzięki działalności tych centrów naukowo-badawczych jako student Politechniki zyskujesz możliwość uczestnictwa w ciekawych badaniach naukowych i  rozwoju małopolskiego rynku, nauki przy pomocy nowoczesnego sprzętu i odbywania interesujących staży zawodowych. CCT i MCBE udzielają także wsparcia finansowego i merytorycznego dla osób związanych ze środowiskiem akademickim i planujących otwarcie własnej firmy.