Funkcjonujące przy Politechnice Krakowskiej laboratoria zajmują się prowadzeniem prac badawczych pozwalających na rozwój naukowy pracowników uczelni, wspomaganiem procesów dydaktycznych studiów i rozwijaniem zainteresowań naukowych studentów oraz prowadzeniem działalności komercyjnej. Każdy z siedmiu wydziałów Politechniki prowadzi swoje bazy naukowe w ramach instytutów, które pozwalają na prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami oraz współpracę z innymi placówkami i instytucjami naukowo-badawczymi. 

Jednak zaplecze naukowe Politechniki Krakowskiej to nie tylko laboratoria. Tworzą je sale dydaktyczne, laboratoryjne i projektowe wraz z wyposażeniem – specjalistyczną aparaturą, nowoczesnym sprzętem komputerowym i audiowizualnym oraz sprzęt i aparatura mobilna niezbędne do badań i zajęć prowadzonych w terenie oraz jednostki pozawydziałowe uczelni: Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a także obiekty sportowe działające w ramach Centrum Sportu i Rekreacji.

 

 

Dowiedz się więcej o naszych laboratoriach