W strukturze Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nie funkcjonują żadne laboratoria. Natomiast posiada on nowoczesne i świetnie wyposażone sale dydaktyczne. Ich cechą szczególną jest idealne oświetlenie, niezbędne naszym studentom do twórczej pracy. Ponadto studenci mogą korzystać z sal komputerowych, posiadających świetny sprzęt zaopatrzony w najnowsze programy graficzne. 

Studenci architektury i architektury krajobrazu mogą także uczestniczyć w warsztatach w plenerze, które obejmują m.in.: wizyty na budowach oraz malowanie i rysowanie z natury.