Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z najstarszych i największych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Jego Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, a niektóre z nich posiadają akredytację. Wyjątkowym obiektem naukowym na Politechnice Krakowskiej jest Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, ponieważ mimo iż funkcjonuje w strukturze Wydziału Inżynierii Lądowej, to jego możliwości badawcze w zakresie inżynierii wiatrowej znajdują się w sferze zainteresowań Wydziału Mechanicznego, Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Środowiska. W laboratorium znajduje się tunel aerodynamiczny, który pozwala na symulację wiatru w warstwie przyziemnej. Również wszystkim studentom i naukowcom z Politechniki służy, otwarte w październiku 2014 roku, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. MLBE to unikatowe centrum naukowo-badawcze, w którym prowadzone są na dużą skalę badania technologii energooszczędnych, bardzo ważnych dla budownictwa, w tym także dla przedsiębiorców z branży. 

 

Laboratoria Wydziału Inżynierii Lądowej:

  • Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
  • Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli
  • Laboratorium Materiałów i Nawierzchni Drogowych
  • Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
  • Laboratorium Chemii Budowlanej
  • Laboratorium Fizyki Budowli
  • Laboratorium Dydaktyczne Akustyki Budowlanej i Architektonicznej
  • Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

 

Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych  Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych  Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych  Laboratorium Inżynierii Wiatrowej