Wydział Inżynierii Środowiska może się poszczycić unowocześnioną bazą badawczo-dydaktyczną, zaś wydziałowe laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratoriach: Instalacji Sanitarnych, Hydrauliczno-Hydrologicznym, Badań Symulacyjnych. Zajęcia umożliwiają naszym studentom zapoznanie się z podstawowymi procesami zachodzącymi w obrębie badanych dziedzin. Niedawno zmodernizowane Laboratorium Hydrauliczno-Hydrologiczne oprócz sprzętów najnowszej generacji imponuje także rozmiarami - to pomieszczenie liczące 155 m2. Ponadto w jego skład wchodzi ogródek meteorologiczny, w którym znajduje się siedem stanowisk pomiarowych. Laboratorium wyposażone jest w urządzenia pozwalające m.in.: na pomiar promieniowania słonecznego, pomiar ciśnienia atmosferycznego, pomiar stanu wody i spływu wód gruntowych, oraz pomiar prędkości wiatru. Dzięki gruntownemu wyposażeniu z laboratorium mogą korzystać studenci wszystkich kierunków Wydziału Inżynierii Środowiska. 

 

Laboratoria Wydziału Inżynierii Środowiska:

  • Laboratorium Monitoringu Środowiska
  • Laboratorium Badania Procesów Spalania
  • Laboratorium Pomiarów Emisji Zanieczyszczeń Powietrza
  • Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji
  • Laboratorium Pomiaru Parametrów Zawiesin Wodnych
  • Laboratorium Geotechniczne
  • Instrumentarium Geodezyjne
  • Laboratorium Badań Symulacyjnych
  • Laboratorium Technologii Środowiskowych

 

Laboratorium Hydrauliczne  Laboratorium Hydrauliczne  Laboratorium Hydrauliczne

Laboratorium Hydrauliczne  Ogródek Meteorologiczny