Wydział Mechaniczny prowadzi najwięcej kierunków ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej. Każdy z dziesięciu kierunków posiada wyspecjalizowane laboratoria i stanowiska laboratoryjne z aparaturą niezbędną studentom do nauki. Do najciekawszych baz naukowych należą: Laboratorium Mechatroniki ze stanowiskami do diagnostyki samochodowej (Diagnoskop samochodowy FSA 740), pojazdami hybrydowymi i pojazdami wyposażonymi w napęd elektryczny; Laboratorium Robotyki wyposażone w dwa roboty przemysłowe Fanuc S-420F; Laboratorium Inżynierii Rekonstrukcyjnej posiadające skaner i drukarkę 3D, które pozwalają na zaawansowane badania w dziedzinie protetyki medycznej. Na Wydziale Mechanicznym znajduje się laboratorium, które jest najnowocześniejszym ośrodkiem badawczym wśród funkcjonujących na polskich uczelniach technicznych - Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej posiadające akredytację PCA. Laboratorium zajmuje się współpracą z przemysłem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie kontroli jakości. Z laboratorium mogą korzystać studenci wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, ucząc się jak stosować teorię pomiarów w praktyce. Wkrótce na Wydziale powstanie nowe laboratorium z komorą higrotermiczną (czyli pozwalającą na kontrolowanie temperatury i wilgotności) – największą w Polsce. W laboratorium będą prowadzone badania wytrzymałości sprzętu na ekstremalne temperatury (od -55°C do 70°C).

 

Laboratoria Wydziału Mechanicznego:

 • Laboratorium Zautomatyzowanych Procesów Wytwarzania
 • Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
 • Laboratorium Systemów Transportu Bliskiego
 • Laboratorium Napędów Hydraulicznych
 • Laboratorium Teorii Maszyn i Manipulatorów
 • Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
 • Laboratorium Analizy Termicznej
 • Laboratorium Katedry Budowy Pojazdów Samochodowych
 • Laboratorium Diagnostyki Układów Hamulcowych
 • Laboratorium Badań Silników Spalinowych
 • Laboratorium Paliw i Smarów
 • Laboratorium Silników Wysokoprężnych
 • Laboratorium Silników Spalinowych
 • Laboratorium Zakładu Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Badań Symulacyjnych i Hałasu Pojazdów
 • Laboratorium Robotyki
 • Laboratorium Komputerowej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
 • Laboratorium Badania Pojazdów
 • Laboratorium Edukacyjne Obróbek Ubytkowych
 • Laboratorium Inżynierii Biomedycznej
 • Laboratorium Eksploatacji Energetycznych Kotłów Parowych
 • Laboratorium Badań Stosowanych
 • Laboratorium Sterowania w Systemach Transportowych
 • Laboratorium Układów Sterowania i Mechatroniki

 

Laboratorium Robotyki  Laboratorium Robotyki  Laboratorium Robotyki

Laboratorium Edukacyjne Obróbek Ubytkowych  Laboratorium Analizy Termicznej  Laboratorium Badania Pojazdów